Silnice přes Krušné hory - připomínka

6. červen 2010 | 09.20 |
› 

Prosím pomožte nám zabránit výstavbě silnice přes Krušné hory - čtěte do konce.

Snahy o výstavbu kapacitní tranzitní silnice přes Krušné hory ve směru Karlovy Vary - Chemnitz jsou u představitelů v Německu i u nás. Naráží však na odpor obyvatel obcí na trase silnice, a to jak v Německu, tak v České republice

Osobně se o tuto silnici zajímám již více jak 4 roky a musím konstatovat, že neustále narážím na lhaní a zamlžování skutečností u představitelů Karovarského kraje, Ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic. Naštěstí je nás více, kdož si tuto silnici nepřejeme a považujeme jí za zbytečnou.

Nechci, aby vznikla zbytečná silnice, která naruší přírodu v Krušných horách. Nechci, aby to v horách vypadalo třeba takhle !!!

Proto jsem vyslyšel výzvu svých přátel a známých a pokusím se aktivně vstoupit do rozhodovacího procesu při změně Plánu územního rozvoje Karlovarského kraje, který se právě v těchto dnech tvoří a blíží se jeho veřejné projednávání. Do té doby je nutné k plánu podat námitky. Bohužel práva občanů ČR jsou v této oblasti neustále zmenšována, nebo ztěžována, úpravami legislativy. Pro to, aby se námitkou musel kraj zabývat, nestačí aby občané námitky zaslali na Krajský úřad. Takovou námitkou se úřad vůbec nemusí zabývat. Je nutné, aby občané se stejnou námitkou zvolili svého Zástupce veřejnosti, který pak má všechna práva účastníka řízení, může podávat námitky, může věc řešit i soudně.

Proto jsme zformulovali věcnou připomínku k problematice této silnice a žádáme veřejnost, aby se k této věcné připomínce připojila a pověřila svého "Zástupce veřejnosti" k zastupování v této přesně určené záležitosti. Potřebujeme do 21. června 2010 získat pod věcnou připomínku a zmocnění minimálně 500 podpisů občanů Karlovarského kraje.

Prosím pomožte nám zabránit výstavbě silnice přes Krušné hory.

Text věcné připomínky a zmocnění zástupce si můžete stáhnout zde. Prosím vytiskněte oboustranně. Po získání podpisů prosím zašlete podpisové archy nejpozději v pondělí 21.6. na adresu : Miloslav Zítka, Svatošská 25, Karlovy Vary. Nebo se můžeme domluvit na jiném způsobu předání - pište na mail  mzitka zavináč centrum.cz

TERMÍN předání je velmi důležitý !!! Veřejné projednávání je již 24. června.

 Více k celé problematice najdete na jednom místě na stránkách sdružení Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře