Potřebujeme opravdu dálnici?

17. srpen 2008 | 19.58 |
› 

Zatímco silnice R6 v úseku Pomezí - Karlovy Vary je z části již hotová, na dalších částech se intenzivně pracuje. Byli jsme svědky vykácení širokého pruhu lesa mezi Tisovou a Kamenným Dvorem, nyní lze v tomto úseku sledovat výstavbu nákladných estakád, silnice zbytečně povede nad terénem v místech, kde by stačil výrazně levnější násep. Důvody jsou zřejmé - naše silnice musí být přece nejdražší v Evropě.

Podobný problém bude i s úsekem Karlovy Vary - Bošov. I zde povede silnice v mnoha místech zbytečně nad terénem ( estakáda v úseku Karlovy Vary - Olšová Vrata), vzniknou složité křižovatky v místech, kde je minimální provoz ( odbočka Žalmanov - dva kruhové objezdy a na ně napojené sjezdové a nájezdové rampy ).

V úseku kolem Andělské hory povedou souběžně v širokém pruhu přeložená silnice (budoucí číslo II/606 ) a čtyřpruhová rychlostní silnice R6. I na vizualizaci na webu www.ceskedalnice.cz tento úsek vypadá smutně. Zaléváme naši krajinu betonem a asfaltem.

A to vše kvůli silnici, kde je v úseku Karlovy Vary - Praha zatížení pouhých 8000 vozidel denně ( viz mapka na stejném webu ). Její výstavba bude zbytečně drahá a zdlouhavá.

Budeme mít v kraji prázdnou dálnici?

Budeme mít v kraji prázdnou dálnici?

Naše řešení:  nestavět v úseku Karlovy Vary - Nové Strašecí 4-pruhovou silnici v kategorii R, ale zmodernizovat stávající trasu. Lokálně změnit směrové a výškové vedení, udělat obchvaty několika obcí. Zřídit předjízdné pruhy pro bezpečné a snadné předjetí vozidel jedoucích nižší než dovolenou rychlostí.

Zdroj foto: www.ceskedalnice.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře