Dopravní stavby v Karlovarském kraji

30. červen 2010 | 19.14 |
› 

Ve čtvrtek 23. června se v sále Krajské knihovny konalo veřejné projednávání zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Obce a občané mohli vznést připomínky a námitky k plánovanému rozvoji kraje.

Po prezentaci celého plánu se rozvinula diskuze a dotazy na zpracovatele plánu. A není asi náhodou, že většina se týkala dopravních staveb.

V oblasti letecké dopravy v Karlovarském kraji se uvažuje především o prodloužení vzletové a přistávací dráhy mezinárodního letiště v Karlových Varech. Případná realizace tohoto záměru bude mít především vliv zvýšené hlukové zátěže v samotném městě a jeho okrajových částech.

V oblasti silniční dopravy bylo podáno několik námitek k plánovaným stavbám silnic. Tři se týkaly silnice II/221 mezi Potůčky a Ostrovem, kde se obyvatelé obávají nákladní dopravy po odstranění technických závad, podpořených mezinárodní vyjednávací skupinou, která hledá řešení přechodu Krušných hor mezi Chemnitz a K. Vary. Podobné obavy sdílí město Jáchymov, kde se obávají povolení nákladní dopravy na hraniční přechod Boží Dar. Námitka byla podána i na novostavbu spojnice letiště v Karlových Varech a silnice I/6. Diskutována byla i změna vedení trasy silnice I/20 od Toužimy k silnici I/6 u Stružné. Připomínky byly i k několika dalším silničním stavbám včetně tzv. velkého obchvatu krajského města. Překvapivě nebyla vůbec diskutována silnice I/13 od Ostrova na hranice kraje.

V oblasti železniční dopravy byly podány tři námitky. Město Cheb chce vypustit ze záměru spojku trati 170 od Mariánských Lázní k trati do Schirdingu. Karlovy Vary daly námitku se žádostí vypustit ze záměru tzv. Tuhnickou spojku - spojení trati 140 s dolním nádražím. Tato žádost zapadá do otřesného plánu města zcela vytěsnit veřejnou dopravu z centra lázeňského města.  Poslední námitkou byla naopak žádost města Teplá k řešení železniční tratě Teplá - Bezdružice a tím zlepšení spojení Karlovarského a Plzeňského kraje.

Kraj nyní musí námitky vypořádat a poté projednat Zásady územního rozvoje v zastupitelstvu kraje.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře